Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Aktorzy w klasie 4

Prawdziwych przyjaciół poznajemy …. w biedzie!
28 lutego w bibliotece szkolnej uczniowie klasy 4a przedstawili  przegotowaną  inscenizację bajki,, Przyjaciele” Ignacego Krasickiego. Na zajęciach  języka polskiego uczniowie podzieleni na dwie grupy  ćwiczyli pamięciowe opanowanie roli, dykcję i ruch sceniczny. W przedstawienie oglądały dzieci z oddziału zerowego pod opieką pani Iwony Lawery- Bal i uczniowie klasy pierwszej pod opieką pani Katarzyny Lechowicz.
W pogadance po przedstawieniu zgromadzeni  wskazywali na czym polega przyjaźń  –  rozmawiali o  dobrych relacjach i zaufaniu.  Puentą spotkania było stwierdzenie: ,,Jesteśmy cennym darem dla siebie, gdy mamy problem u przyjaciela powinniśmy  szukać pomocy.
Poprzez zabawę  uczniowie poznawali teatralne środki wyrazu.

oprac. Małgorzata Jarosz