Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Pasowanie na Czytelników Biblioteki Szkolnej

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

jaką sobie ludzkość wymyśliła”

/Wisława Szymborska/

 

8 oraz 9 stycznia uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Głównym celem spotkania było zachęcenie do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz rozwijania umiejętności czytania.
Podczas zagadkowego quizu uczniowie mogli pochwalić się wiedzą na temat znanych baśni. Dowiedzieli się także, jak należy dbać o książki i czego nie wolno robić, czytając je. Prowadząca p. Anna Skóra przybliżyła również zasady wypożyczania książek. W dalszej części spotkania pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą szanować książki i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika, następnie zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej oraz wypożyczyli książki.
Na zakończenie każdy uczeń klasy pierwszej otrzymał pamiątkową zakładkę do książki oraz słodkie „co nieco”.
Biblioteka szkolna zaprasza uczniów codziennie!

oprac.  Anna Skóra