Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Uroczyste pasowanie na ucznia

Pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej.
 21 listopada w poczet uczniów zostało przyjętych 61 uczniów z trzech klas pierwszych. Przed szkolnym sztandarem, w obecności rodziców i wychowawców uczniowie złożyli ślubowanie, a dyrektor szkoły p. Mariusz Zając dokonał uroczystego pasowania. Życzymy pierwszakom by każdy dzień w szkole dostarczał im wielu radosnych chwil i wspaniałych przygód z nauką.

wychowawcznie kl.1a: p. Monika Badowska, kl.1b: p. Agata Bukała, kl.1c: Małgorzata Krzyś