Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Wywiadówka półroczna

Zebrania wywiadowcze odbędą się 22 stycznia 2019r. we wtorek