Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

„Kto ty jesteś? – Polak mały”

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się konkurs recytatorski 14 listopada. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły tj. dzieci z oddziałów zerowych i uczniowie  klas pierwszych, celująco zdali egzamin z patriotyzmu. Dzieci pięknie recytowały wiersze o ojczyźnie, śpiewały piosenki i wykazały się niemałą wiedzą o naszym kraju. Z dumą mogą mówić o sobie „POLAK MAŁY”.

oprac. Małgorzata Krzyś