Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Z wizytą u Wiktorii

W poniedziałek , 11 grudnia b.r. wolontariusze z klasy Va wraz z opiekunami odwiedzili małą Wiktorię, na rzecz której zorganizowana była jedna z ostatnich akcji SKW. Wspólnie przekazaliśmy zebrane dary, które jak nas zapewniali jej opiekunowie, bardzo się przydadzą. To było niezwykłe spotkanie, pełne pozytywnych emocji i wrażeń . Mamy nadzieję, że jeszcze odwiedzimy wspaniałą, małą księżniczkę i innych pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.

Przyg. T. Otulska, op. SKW