Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

plan kl. 2a, 2b, 3

    Czas lekcji II a II b III 
Dni tygodnia Kolejność lek. R. GAKAN J. WYSOKIŃSKA M. BADOWSKA
PN 0 7:10 – 7:55 0     0     0    
1   8.00 –   8.45 1   w-f 1   w-f 1 14 zajęcia
2   8.50 –   9.35 2   w-f 2 12 zajęcia 2 14 religia
3   9.45 – 10.30 3 13 zajęcia 3 12 zajęcia 3 14 zajęcia
4  10.35 – 11.20 4 13 zajęcia 4 12 religia 4 14 zajęcia
5  11.40 – 12.25 5 13 zajęcia 5     5    
6 12.45 – 13:30 6 52 informatyka 6     6    
7  13.35- 14.20 7     7     7    
8  14.25- 15.10 8     8     8    
9  15.15- 16.00 9     9     9    
10  16.05 – 16.50 10     10     10    
WT 0 7:10 – 7:55 0     0     0    
1   8.00 –   8.45 1 13 zajęcia 1 12 zajęcia 1 14 zajęcia
2   8.50 –   9.35 2 13 zajęcia 2 12 zajęcia 2 14 zajęcia
3   9.45 – 10.30 3 13 j. angielski 3 12 zajęcia 3 14 zajęcia
4  10.35 – 11.20 4 13 zajęcia 4 52 informatyka 4 14 zajęcia
5  11.40 – 12.25 5 13 zajęcia 5 12 j. angielski 5 14 j. angielski
6 12.45 – 13:30 6   w-f 6     6    
7  13.35- 14.20 7   w-f 7     7    
8  14.25- 15.10 8     8     8    
9  15.15- 16.00 9     9     9    
10  16.05 – 16.50 10     10     10    
ŚR 0 7:10 – 7:55 0     0     0    
1   8.00 –   8.45 1   przejazd 1   przejazd 1   przejazd
2   8.50 –   9.35 2   basen/w-f/ Z 2   basen/w-f/ Z 2   basen/w-f/ Z
3   9.45 – 10.30 3   basen/w-f/ Z 3   basen/w-f/ Z 3   basen/w-f/ Z
4  10.35 – 11.20 4 13 zajęcia 4 12 zajęcia 4 14 zajęcia
5  11.40 – 12.25 5 13 zajęcia 5 12 zajęcia 5 14 zajęcia
6 12.45 – 13:30 6 13 religia 6     6    
7  13.35- 14.20 7     7     7    
8  14.25- 15.10 8     8     8    
9  15.15- 16.00 9     9     9    
10  16.05 – 16.50 10     10     10    
CZ 0 7:10 – 7:55 0     0     0    
1   8.00 –   8.45 1   w-f 1 12 zajęcia 1 14 zajęcia
2   8.50 –   9.35 2   w-f 2 12 zajęcia 2 14 zajęcia
3   9.45 – 10.30 3 13 j. angielski 3 12 religia 3 14 zajęcia
4  10.35 – 11.20 4 13 zajęcia 4 12 zajęcia 4 14 zajęcia
5  11.40 – 12.25 5 13 zajęcia 5 12 zajęcia 5 52 informatyka
6 12.45 – 13:30 6 13 zajęcia 6     6    
7  13.35- 14.20 7 13 zajęcia 7     7    
8  14.25- 15.10 8     8     8    
9  15.15- 16.00 9     9     9    
10  16.05 – 16.50 10     10     10    
PT 0 7:10 – 7:55 0     0     0    
1   8.00 –   8.45 1 13 zajęcia 1   w-f 1 14 zajęcia
2   8.50 –   9.35 2 13 zajęcia 2 12 zajęcia 2 14 zajęcia
3   9.45 – 10.30 3   w-f 3 12 zajęcia 3 14 zajęcia
4  10.35 – 11.20 4   w-f 4 12 zajęcia 4 14 j. angielski
5  11.40 – 12.25 5 13 religia 5 12 j. angielski 5 14 religia
6 12.45 – 13:30 6     6     6    
7  13.35- 14.20 7     7     7    
8  14.25- 15.10 8     8     8    
9  15.15- 16.00 9     9     9    
10  16.05 – 16.50 10     10     10