Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Pasowanie 2012

Pasowanie na ucznia

25 października 2012 roku był w naszej szkole dniem szczególnie uroczystym. W poczet uczniów zostali bowiem przyjęci nowi koledzy i koleżanki. Uroczystość  rozpoczęła się od posadzenia przed szkołą symbolicznych  drzew akacji.  Każda klasa posadziła  swoje, ufundowane przez Rodziców drzewo, które będzie pamiątką  wstąpienia dzieci w szeregi uczniów szkoły.0.jpg

Pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny, podczas którego wykazali się zdobytą dotychczas wiedzą i umiejętnościami.  Później w obecności wszystkich zaproszonych gości ślubowali, że będą dobrymi uczniami, kolegami, Polakami. Dyrektor szkoły p. Mariusz Zając dokonał uroczystego pasowania i tym samym pierwszoklasiści stali się prawdziwymi uczniami Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dębicy. Wielu wspaniałych dni w szkole życzyli dzieciom ich starsi koledzy z Samorządu Uczniowskiego. Rada Rodziców obdarowała pierwszoklasistów maskotkami. Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas pierwszych p. Halina Brotoń i p. Małgorzata Węgrzyn.