Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Polska – moja Ojczyzna

„Polska – moja Ojczyzna” – lekcje patriotyzmu dla najmłodszych.

Budowanie u dzieci świadomości narodowej, rozbudzanie miłości względem swojego kraju, wyjaśnienie dzieciom, co to jest „Ojczyzna” jest zadaniem niełatwym. Aby dziecko w przyszłości rozumiało słowo: Polak – patriota – Polska – moja Ojczyzna należy „małymi kroczkami” przybliżać mu obraz kraju, rozbudzać iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami i metodami dostępnymi percepcji dziecka. Poznawanie ojczyzny rozpoczyna się od poznawania  historii rodziny, rodzinnego miasta, symboli narodowych, polskich legend, tradycji, piękna polskich obyczajów, krajobrazów.

Święto Niepodległości to doskonała okazja by dzieci utrwaliły sobie podstawowe wiadomości o swojej ojczyźnie, a także dowiedziały się czegoś więcej o kraju, w którym żyją. W tygodniu poprzedzającym to święto dzieci z oddziałów zerowych przeszły swoje pierwsze lekcje patriotyzmu.

Dzieci uczyły się pięknego wiersza „Katechizm polskiego dziecka” , który pamięta każdy z nas z lat swojego dzieciństwa. Utworem tym, pięknie wyrecytowanym przez Gabrysię i Amelkę z grupy 0 „A”, rozpoczęła się szkolna akademia z okazji Święta Niepodległości. Nie był to jedyny wiersz poświęcony naszej ojczyźnie, który poznały dzieci. Przedszkolaki słuchały również pięknych polskich legend, oglądały krajobrazy Polski, słuchały tradycyjnych utworów ludowych. Dzieci z grupy 0 „A” przez cały tydzień wykonywały kartki do albumu oPolsce. Album ten jest podsumowaniem całej wiedzy, którą sobie przyswoiły i piękną pamiątką do której będzie można wracać.

Miejmy nadzieję, że raz zasiane ziarno zaowocuje w przyszłości i nasze obecne przedszkolaki będą kiedyś z dumą o sobie mówiły

„Jestem Polką. Jestem Polakiem”

oprac. M. Krzyś