Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Konkurs plastyczny z hasłem

„Konkurs plastyczny z hasłem”

z zakresu profilaktyki uzależnień

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów miejskich, a jego celem było propagowanie wiedzy na temat uzależnień, uświadamianie dzieciom i młodzieży występujących zagrożeń, kształtowanie ich pozytywnego wizerunku, promocja zdrowych zachowań oraz bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.

Konkurs podzielony był na dwa etapy; szkolny oraz miejski, finał odbył się w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie będzie można obejrzeć nagrodzone prace do końca listopada.

Z każdej szkoły wytypowanych zostało 10 najlepszych prac do etapu miejskiego.  Ocenie podlegały nie tylko prace plastyczne, ale także hasła, które miały nawiązywać do wspomnianej tematyki.

Organizatorem konkursu, którego podsumowanie wraz z wręczeniem nagród laureatom miało miejsce dnia 17 października 2012r., był Urząd Miejski oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy.

Wśród nagrodzonych uczniów znalazły się także uczennice z naszej szkoły. Były to:

  • Anna Wójcik z klasy VI – otrzymała nagrodę w kategorii „hasło”
  • Oliwia Barwińska z kl.IV – wyróżnienie w kategorii „praca plastyczna”
  • Oliwia Szczepańska z kl. II b – – wyróżnienie w kategorii „praca plastyczna”

 

 

Gratulujemy sukcesu!