Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Wybory SU

Jednym z wielu zadań stojących przed współczesną szkołą jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym. Najlepszą lekcją demokracji w szkole są coroczne wybory do Samorządu Uczniowskiego.wybory-su-3.jpg

W naszej szkole wybory zostały zorganizowane 29 września 2011r. Głosowanie poprzedziła  kampania wyborcza, kandydaci, do zaszczytnych stanowisk, przygotowali plakaty wyborcze, w treści, których umieścili swoje pomysły, propozycje,  a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.

Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:

Przewodniczący – Julia Cebula,

Zastępca – Joanna Cieśla,

Sekretarz – Julia Jamróz.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została pani Agnieszka Skała.

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.