Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Wybory do SU

Już od początku września realizowano kampanię wyborczą na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci z poszczególnych klas byli zobowiązani do złożenia oświadczenia , że wyrażają zgodę na pracę na rzecz szkoły. W dniach 15- 22 trwała kampania wyborcza podczas, której uczniowie prezentowali swoje programy. Kandydaci najchętniej wybierali formę plakatową.  Od wtorku 21.09 obowiązywała cisza przedwyborcza. Dzień później  odbyło się tajne głosowanie. W wyborach wzięli udział uczniowie  klas II-VI, gdzie oddano 68 głosów.

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została  Patrycja Kraj , a zastępcą Szymon Stepaniak. W skład prezydium samorządu weszli: Julia Cebula, Kacper Kolbusz, Gabriela Florka, Monika Lik, Jan Lik, Agata Przybyła, Joanna Cieśla i Joanna Drozd . Cieszy fakt, że w jubileuszowym roku XX-lecia istnienia naszej szkoły, po raz kolejny na czele samorządu szkolnego  stanęła dziewczyna. Mamy nadzieję, że pod jej rządami szkoła będzie nadal świetnie działać, a może jeszcze lepiej! Nowo wybranego samorządowi życzymy dużo siły i wytrwałości  w realizacji swoich pomysłów.

Zobacz plakaty wyborcze:

Patrycja Kraj

Jan Lik

Monika Lik

Julia Cebula

opiekun SU Agnieszka Skała