Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Sport zunifikowany

img_5999
logoNasza Szkoła zaangażowała się w Projekt Rozwoju Zunifikowanych Młodych Olimpiad Specjalnych 2010/2011 wspierany przez Unię Europejską.

Sporty Zunifikowane są oficjalnym programem Olimpiad Specjalnych, który zakłada wspólne treningi i rywalizację drużyn łączących zawodników z niepełnosprawnością intelektualną  i ich rówieśników w normie intelektualnej.

FILOZOFIA

Drużyny w Sportach Zunifikowanych muszą być dobrane są w taki sposób, aby zapewnić wszystkim jej uczestnikom takie możliwości w zakresie treningu i współzawodnictwa, które ich motywują i w pełni angażują. Taki dobór drużyny prowadzi wszystkich jej członków do doskonalenia w zakresie uprawianej dyscypliny sportu, podniesienia poziomu zadowolenia ze swojej osoby, a wszystkim uczestnikom drużyny zapewnia uzyskanie równego statusu, oraz przyczynia się do nawiązywania nowych przyjaźni.

Nasi uczniowie wspólnie z rówieśnikami z Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy uczestniczyli w sesji treningowej zunifikowanej piłki nożnej w Stalowej Woli w dniu 17.02.2011 r. Było to pierwsze zapoznawcze spotkanie zawodników drużyny piłkarskiej, którzy rozegrali trzy mecze mające na celu nauczenie partnerów ( uczniowie SP 10) współpracy z zawodnikami ( uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych ). Cele i założenia wyjazdu zostały zrealizowane w pełni, Nasi chłopcy bardzo szybko nawiązali współprace z kolegami  nie tylko na boisku co wśród organizatorów wzbudziło entuzjazm wyrażony gromkimi brawami. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra organizacja imprezy. Już niebawem kolejne spotkanie.

oprac. Piotr Mazur