Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

ENGLISH SPELLING COMPETITION

WYNIKI KONKURSU
I miejsce – Krzysztof Malata
II miejsce – Sara Wójcik
III miejsce – Patrycja Cymbor
UDZIAŁ:
Dominik Majkowski

ENGLISH SPELLING COMPETITION

Nauczyciel języka angielskiego zaprasza uczniów klasy III do udziału  w szkolnym konkursie ortograficznym z języka angielskiego.

1. Cele konkursu:

  • popularyzacja języka angielskiego wśród dzieci,
  • rozwijanie sprawności pisania i mówienia,
  • kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych w języku angielskim,
  • przygotowanie uczniów do wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach życiowych i zachęcenie do samodzielnego poszerzania swoich wiadomości,
  • wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa pomiędzy uczniami.

2. Warunki uczestnictwa:

  • chętni uczniowie zgłaszają swój udział nauczycielowi języka angielskiego do dnia 04.02.2011r. (piątek),
  • konkurs składa się z dwóch etapów: części pisemnej i ustnej.

3. Kryteria oceny:

  • poprawność językowa, prawidłowe literowanie wyrazów,
  • znajomość zasad pisowni.

Konkurs odbędzie się dnia 15.02.2011r. (wtorek). Na uczestników konkursu  czekają nagrody.

Zapraszam i życzę powodzenia!

Sylwia Baryłecka