Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

ENGLISH CULTURE COMPETITION

WYNIKI KONKURSU
I miejsce – Kornelia Nicpoń
II miejsce – Marcin Malata
III miejsce – Anna Chodór
WYRÓŻNIENIA:
Szymon Stepaniak
Agata Przybyła
Karolina Małozięć
Udział:
Damian Chodór, Dagmara Lesiak, Julia Cebula, Natalia Pędzik, Paulina Jędrzejczyk, Monika Lik, Jan Lik, Wiktoria Pieniążek

ENGLISH CULTURE COMPETITION

Nauczyciel języka angielskiego zaprasza uczniów klas IV – VI do udziału w szkolnym konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych.

1. Cele konkursu:

  • popularyzacja języka angielskiego wśród dzieci,
  • sprawdzenie wiedzy uczniów o Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych,
  • zachęcenie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy o krajach anglojęzycznych – ich historii, kulturze, literaturze, geografii, zwyczajach, świętach,
  • wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa pomiędzy uczniami.

2. Warunki uczestnictwa:

  • chętni uczniowie zgłaszają swój udział nauczycielowi języka angielskiego do dnia 04.02.2011r. (piątek),
  • konkurs składa się z części pisemnej i zawiera zadania typu: prawda/fałsz, uzupełnianie zdań, test wyboru, odpowiedzi na pytania, itp.

Konkurs odbędzie się dnia 15.02.2011r. (wtorek). Na uczestników konkursu czekają nagrody.

Zapraszam i życzę powodzenia!

Sylwia Baryłecka