Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

„Olimpiada wiedzy o zdrowiu i uzależnieniach”

Konkurs pod nazwą „Olimpiada wiedzy o zdrowiu i uzależnieniach” odbył się  w miesiącu kwietniu b.r. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV – VI. Organizatorami konkursu były: pedagog szkolny oraz Szkolny Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Zadanie obejmowało realizację następujących celów:

 • Poszerzanie wiedzy uczniów, a także ich rodziców n/t różnego rodzaju uzależnień, ich przyczyn i skutków
 • Wyrabianie odpowiedzialności uczniów za własne postępowanie
 • Pogłębianie wiedzy rodziców n/t właściwego kontaktu z dziećmi , tak , „aby  nie sięgały po środki uzależniające”
 • Ewaluacja wiedzy uczniów n/t zagrożeń XXI wieku
 • Nauka zachowań  asertywnych
 • Pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania środków odurzających
 • Rozwijanie umiejętności współzawodnictwa, zdrowej rywalizacji

Wstępnym etapem realizacji konkursu było opracowanie oraz realizacja tematyki uzależnień oraz zasad właściwej troski o swoje życie i zdrowie podczas godzin wychowawczych w najstarszych klasach naszej szkoły. Uczniowie mieli także możliwość zdobycia wiedzy na podstawie ulotek z programu ogólnopolskiego „Zachowaj trzeźwy umysł”. Dodatkową formą zdobycia wiadomości przez uczniów był apel przygotowany przez pedagoga szkolnego oraz Szkolnego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie z okazji „Światowego Dnia Zdrowia” w dniu 7 kwietnia.

Z myślą o uczniach i ich rodzicach została przygotowana gazetka tematyczna zawierająca podstawowe informacje n/t miejsc pomocy dzieciom i dorosłym zagrożonym uzależnieniami, a także najważniejsze informacje n/t rodzajów uzależnień, szkodliwości substancji uzależniających oraz alternatywnych sposobów na zdrowe życie. Szczególną uwagę zwrócono na nowe zagrożenia tj. dopalacze.

Olimpiada została przeprowadzona w dniu 7 kwietnia.  W teście wzięło udział 31 uczniów. Pozwalał na sprawdzenie wiedzy uczniów w zakresie znajomości podstawowych zasad odżywiania, troski o własny organizm, a także podstawowych informacji n/t uzależnień, mitów dotyczących zagrożeń XXI wieku.

Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś najlepsi – bardzo atrakcyjne nagrody.

Laureaci konkursu:

I MIEJSCE: DAGMARA LESIAK KL.VI

II MIEJSCE: KAROLINA RYMUT KL.VI

III MIEJSCE: MARIA MAZURKIEWICZ KL.V

WIKTORIA PIENIĄŻEK KL.V

PAULINA JĘDRZEJCZYK KL.VI

WYRÓŻNIENIA:

 • AGATA PRZYBYŁA KL.IV
 • KORNELIA NICPOŃ KL.VI
 • ALICJA RAJCHEL KL.VI
 • MONIKA LIK KL.VI

Opracowała :

Teresa Otulska – pedagog szkolny