Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

maj 2010

Trwają robory ziemne, wylwewnie fundamentów …