Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia” I etap

I etap Projektu Edukacyjnego

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”,

wspófinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2009/2010.

Uczniowie klasy II od 1.04. 2009r. do 15.12.2010r.  brali   udział w projekcie „ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. W tym czasie zapoznali się  z literaturą o tematyce zdrowotnej. Nabyli dość obszerną wiedzę z zakresu higieny osobistej i żywienia. Wyrobili sobie umiejętność prawidłowego szczotkowania zębów dzięki wizytom u stomatologa, jak i systematyczności w czyszczeniu ich poprzez udział w konkursie na „  najpiękniejszy uśmiech”. Poznali  zdrowe produkty i nauczyli się przyrządzać zdrowe potrawy np. soki z warzyw i owoców,  zdrowe kanapki. Podczas zabaw w sklep , w którym zaopatrywali się, uczyli się liczyć, mierzyć i ważyć. Uczestnicząc w zajęciach ruchowych z użyciem otrzymanego  sprzętu sportowego dostrzegli potrzebę aktywnego spędzania czasu, rozwinęli w sobie sprawność fizyczną. Poprzez udział w tematycznych wycieczkach takich jak: do stomatologa, do oczyszczalni ścieków, na skrzyżowanie, nabyli umiejętność zachowania się w miejscu publicznym. Zapoznali się z zależnościami między odżywianiem się, a stanem zdrowia jak również ścisłego związku czystości z ochroną środowiska. Korzystając z zestawu  historyjek obrazkowych „Rok wierszem malowany” nabyli umiejętność obserwowania i odpowiedniego ubierania się w zależności od pory roku i jego  wpływu na zdrowie. Bardzo ładnie w grupach korzystając z pacynek,  tworzyli teatrzyk o tematyce zdrowotnej. Uczyli się poprzez to otwartości, współpracy w grupie, pięknego spontanicznego  wypowiadania się czy oceniania postaw. Dzięki tym pomocom uczniowie rozwijali w sobie  procesy poznawcze, spostrzeżenia, wyobraźnię, myślenie oraz pamięć. Doskonalili również mowę komunikatywną i wzbogacali słownictwo. Poznawali popularne utwory literackie, rozwijali umiejętność uważnego słuchania, klasyfikowania, działania opartego na myśleniu matematyczno- logicznym. Ponadto zmieniły się ich postawy wobec dbania o swoje zdrowie jak i przestrzegania higieny osobistej.

Udział klasy w projekcie bardzo przyczynił się przede wszystkim  do integracji grupy, wzajemnej pomocy, umiejętności  współpracy w  zespole, otwartości i życzliwości względem siebie, poszanowania drugiego człowieka jak również  poszanowania rzeczy martwych.

Udział mój   w projekcie  przyczynił się do poznania  przeze mnie wielu ciekawych zabaw i gier rozwijających wyobraźnię i myślenie dziecka, zabaw rozluźniających, sprawnościowych. Wzbogacił moją pracę o nowe metody aktywizujące i  formy pracy z dzieckiem, a tym samym wpłynął na  udoskonalenie mojej pracy zawodowej i podniesienie efektywności mojego działania.

Realizacja projektu przyczyniła  się też do doskonalenia pracy szkoły, chociażby dzięki otrzymanym  pomocom dydaktycznym, co z kolei przyczyni się do wzrostu jakości pracy nauczyciela i ucznia.

Udział w projekcie zakończył się prezentacją efektów pracy uczniów. Obejrzeli ją uczniowie klas 0-III wraz z wychowawcami, rodzice występujących uczniów, nauczyciele oraz dyrektor szkoły. Rozpoczynała się od inscenizacji urozmaiconej śpiewaniem piosenek z wykorzystaniem instrumentów muzycznych oraz przyrządów sportowych. Następnie uczniowie pokazali teatrzyk przygotowany w grupach  przez siebie samodzielnie. Później nastąpiło przekazanie pomocy i  wspólna zabawa z klasą pierwszą, jak również wspólny poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Rodzice uczestniczący w prezentacji dostrzegli w swoich pociechach dobrych, sumiennych i pracowitych „ aktorów”, dzieci o różnych indywidualnych potrzebach, którym należy sprostać, to znaczy rozbudzać i wspierać ich zainteresowania.

Jolanta Wysokińska