Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Konkurs profilaktyczny

Konkurs profilaktyczny „Sprawdź się” został przygotowany i przeprowadzony w dniu       3 grudnia 2009r. Wzięli w nim udział uczniowie klasy VI – 16 osób. Konkurs był formą ewaluacji zajęć warsztatowych przeprowadzonych w tej klasie przez przedstawiciela KPP w Dębicy aspiranta sztabowego p.Wenancjusza Matyska. Koordynatorem programu w szkole i realizatorem konkursu był pedagog szkolny – T. Otulska.

Zajęcia warsztatowe zrealizowane zostały w oparciu o autorski program w/w policjanta  „Jestem świadom zagrożeń, jestem bezpieczny”, którego główne cele to:

a)  wdrażanie   do   prawidłowego   zachowania   na   drodze   zgodnego
z przepisami ruchu drogowego,

b) wyrabianie odpowiedzialności za własne postępowanie

c)  wpajanie      konieczności      dokonywania     właściwych      wyborów
w podejściu do przestępstw i środków odurzających.

Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom znajomości zasad  i przepisów dotyczących ruchu drogowego jak też innych zagrożeń oraz ich konsekwencji prawnych.

Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz ciekawe nagrody, których sponsorem była Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy (Wydział Spraw Obywatelskich).

oprac. pedagog szkolny