Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Konkurs ekologiczny

dscn9355

Kultywując naszą kilkuletnią już tradycję organizacji Konkursu,22 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 10 w Dębicy miała miejsce VI już edycja Gminnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego „Niech bije zielone serce Ziemi” pod patronatem Burmistrza Miasta Dębica i Nadleśnictwa Dębica, przeznaczonego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

 

Konkurs obejmował 3 kategorie. Każda szkoła mogła wziąć udział we wszystkich lub w wybranej kategorii:

1. „Pojazd z odpadów” – należało wykonać pojazd powietrzny, lądowy lub wodny,  realny lub fantastyczny, z trwałych odpadów typu: puszki, plastik, tektura.

2. Praca literacka „List otwarty do ludzi” – w tej konkurencji trzeba było napisać list do ludzi niszczących przyrodę; ukazać w nim konieczność zmiany postawy człowieka względem przyrody, konieczność ochrony przyrody i mądre wykorzystanie jej zasobów.

3. Ekologiczny pokaz mody – w tej kategorii uczniowie mieli zaprojektować i wykonać oryginalny strój z odpadów i materiałów ekologicznych – od czubka głowy do butów; zaprezentowany mógł być strój „szkolny”, „na imprezę do cioci” oraz „na dyskotekę lub bal”. Każda z osób pokazująca swoją kreację miała za zadanie dowcipnie ją skomentować.

4. Test wiedzy z zakresu przyrody i ekologii – uczniowie musieli zmierzyć się z 15 trudnymi zadaniami, do wykonania których niezbędne było posiadanie nie tylko wiadomości objętych programem nauczania zintegrowanego dla klas I-III, ale również  wykraczających poza ten obszar, dotyczących – tak zwanej – wiedzy ogólnej w kategoriach przyrodniczych, dostępnej dzieciom z książek i różnorakich programów edukacyjnych.

W Konkursie wzięło udział 160 dzieci z następujących szkół: SP 3 Dębica, SP 5 Dębica, SP 8 Dębica, SP 9 Dębica, SP 10 Dębica, SP 11 Dębica, SP 12 Dębica, SP Latoszyn, SP Gumniska, SP Zawada, SP Stobierna, SP Pustków Osiedle, SP Głobikowa, SP Niedźwiada.

 

Sponsorami nagród i poczęstunku dla uczestników byli:

 • Urząd Miejski w Dębicy,
 • Nadleśnictwo Dębica,
 • Wójt Gminy Dębica,
 • Stowarzyszenie „Dziesiątka”,
 • Fundacja Śnieżki „Twoja Szansa”,
 • Cukiernia „Marika” p. Adama Nykla,
 • Cukiernia „Wiktor” p. J.Wiktora,
 • Piekarnia p. Beaty Tyksińskiej,
 • Wytwórnia Napojów Chłodzących  ROJAN p. Jana Cebuli.

W czterech kategoriach wręczono 116 nagród książkowych: encyklopedii, albumów,  leksykonów przyrodniczych.

Oto lista laureatów VI edycji Konkursu:

w kategorii  „Pojazd z odpadów”:

 • Patrycja Królikowska,  SP Latoszyn – nagroda specjalna
 • Krzysztof Malata,  SP 10 – nagroda specjalna
 • Jakub Ciebień, SP Niedźwiada
 • Jakub Bielatowicz,  SP Zawadadscn9403
 • Mikołaj Łazowski, SP 10
 • Radosław Wałęga, SP Stobierna
 • Sebastian Mordel, SP Zawada
 • Karol Bonar, SP Pustków Osiedle

w kategorii  „List otwarty do ludzi”:

 • Wiktoria Misiura, SP Zawada
 • Maksymilian Struzik, SP Stobierna
 • Julia Cebula, SP 10
 • Patrycja Cymbor, SP 10

w kategorii  „Test wiedzy”:

 • Krzysztof Malata, SP 10dscn9229
 • Tomasz Stanoch, SP 8
 • Gabriela Moraniec, SP 8
 • Grzegorz Matłok,  SP 5

w kategorii  „Ekologiczny pokaz mody”:

 •   Julia Dec, SP Zawada
 • Joanna Drozd, SP 10
 • Tymon Stepaniak, SP 10
 • Sara Wójcik, SP 10

Organizatorami konkursu były nauczycielki nauczania zintegrowanego SP 10 w Dębicy pp. Renata Gakan, Jolanta Wysokińska i Agata Bukała.