Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Pomoc pedagoga

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZICÓW!

Zdalny Gabinet Pedagoga SP 10 w Dębicy
Zapraszam do kontaktu poprzez:
– dziennik elektroniczny
– nr tel.+48 660704 968

WAŻNA INFORMACJA:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy uruchomiła zdalne wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

http://poradniadebica.pl/aktualnosci/praca-poradni-podczas-stanu-epidemii/

1 Jak dbać o swoje zdrowie psychiczne podczas pandemii i jak zorganizować sobie czas

2. Jak rozmawiać z dzieckiem