Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Świetlica

W szkole funkcjonuje świetlica w godz. 6:30 – 16:00

Procedury obowiązujące na świetlicy

Karta zapisu na świetlicę 2020/2021

Przed i po zajęciach bawimy się, odrabiamy zadania, odpoczywamy…

uczymy się…
dbamy o wystrój sali…