Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Pracownicy szkoły

PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021

mgr inż. Mariusz Zając dyrektor szkoły, nauczyciel informatyki
mgr Piotr Mazur v-ce dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Aleksandra Sosnowska wychowawczyni oddziału przedszkolnego
mgr Renata Gakan wychowawczyni kl. 1a, edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Wysokińska wychowawczyni kl. 1b, edukacja wczesnoszkolna
mgr Monika Badowska wychowawczyni kl. 2a, edukacja wczesnoszkolna
mgr Agata Bukała wychowawczyni kl. 2b, edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Krzyś wychowawczyni kl. 2c, edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Węgrzyn wychowawczyni kl. 3a, edukacja wczesnoszkolna
mgr Halina Brotoń wychowawczyni kl. 3b, edukacja wczesnoszkolna
Mgr Wiktoria Rączy wychowawczyni kl. 4a, nauczycielka matematyki
mgr Agnieszka Skała  wychowawczyni kl. 4b, nauczycielka j. polskiego i wychowania do życia w rodzinie
mgr Aleksandra Gruszecka wychowawczyni kl. 5a, nauczycielka muzyki
mgr Katarzyna Lechowicz wychowawczyni kl. 6a, nauczycielka j.angielskiego, j.niemieckiego
mgr Adam Kajzer wychowawca kl. 6b, nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Małgorzata Jarosz wychowawczyni kl.  6c, nauczycielka j. polskiego, bibliotekarka
mgr  Agata Szelest wychowawczyni kl. 7a, nauczycielka j. polskiego
mgr Justyna Święch wychowawczyni kl. 7b, nauczyciel j. angielskiego
mgr Teresa Otulska wychowawczyni kl. 8a, pedagog szkolny
mgr Joanna Sosin wychowawczyni kl. 8b nauczycielka j. angielskiego
mgr Maria Ochab nauczycielka biologii, przyrody i techniki 
mgr Barbara Krauze nauczycielka historii i religii
mgr Marta Bażela wychowawczyni świetlicy, logopeda
mgr Rafał Kołtun nauczyciel historii
mgr Dorota Cebula nauczycielka matematyki i informatyki
mgr Bożena Czudecka nauczycielka fizyki
mgr Bożena Skowron nauczycielka geografii
mgr Renata Kukułka nauczycielka geografii
mgr Małgorzata Kasowicz nauczycielka chemii
mgr  Piotr Sobczyk nauczyciel matematyki
mgr Elżbieta Pyzik nauczycielka plastyki
ks. mgr Marcin Radzik nauczyciel religii (katecheta)
mgr Monika Bury nauczycielka wspomagająca
mgr Anita Milas nauczycielka wspomagająca
mgr Katarzyna Krzemińska nauczycielka wspomagająca
mgr Elżbieta Mertin nauczycielka wspomagająca
mgr Renata Litwicka kierownik świetlicy
mgr Anna Szybowska wychowawczyni świetlicy, doradca zawodowy
mgr Iwona Lawera-Bal wychowawczyni świetlicy
mgr Dawid Kowal nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Łukasz Nowak nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Paweł Kantor nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Maciej Cabaj nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Grzegorz Papiernik nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Joanna Skopińska nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Katarzyna Kiwak nauczycielka  wychowania fizycznego
mgr Mateusz Wyszyński nauczycielka wychowania fizycznego
mgr Jan Włodarczyk nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Izabela Bonar urlop macierzyński
mgr Katarzyna  Maduzia urlop macierzyński
mgr Regina Małek urlop macierzyński
mgr Aneta Sęk urlop macierzyński
mgr Kinga Buczak specjalista ds. administracyjnych
mgr Ewelina Para intendentka
Małgorzata Madejska kucharka
Dorota Kudroń pracownik kuchni
Katarzyna Mądro pracownik kuchni
Małgorzata Cabaj pracownik kuchni
Justyna Białek pracownik kuchni
Jolanta Doruch pracownik obsługi
Bożena Nykiel pracownik obsługi
Beata Nowak pracownik obsługi
Marta Ochał pracownik obsługi
Marta Szczepanik pracownik obsługi
Henryk Walczyk konserwator
Antoni Dul konserwator