Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Niech bije zielone serce Ziemi

rok 2013

IX edycja Konkursu „Niech bije zielone serce Ziemi”

Uczestnicy zmierzyli się w tym roku z następującymi zadaniami:

1. Wykonanie plakatu z hasłem, którego tematem były zagadnienia związane ze sposobami: oszczędzania energii elektrycznej, oszczędzania wody, zapobiegania marnowaniu żywności.

 Najlepsze prace wykonali: Michał Jarząb SP Nagawczyna, Paulina Sas SP 8, Krystian Szymaszek SP Stobierna, Wiktoria Kuma SP 10, Oliwia Opozda SP 11

 2. Napisanie testu wiedzy z zakresu przyrody i ekologii obejmującego wiadomości z programu nauczania zintegrowanego dla klas I-III oraz wykraczające poza ten obszar, dotyczące – tak zwanej – wiedzy ogólnej w kategoriach przyrodniczych, dostępnej dzieciom z książek przyrodniczych i różnorakich programów edukacyjnych.

Najwyższą lokatę zajęli: Mikołaj Maciejczyk SP 10, Karolina Michoń SP Gumniska, Kacper Gwóźdź SP Zawada, Karolina Stanek SP Podgrodzie, Bartosz Węgrzyn SP 11

3. Ekologiczny Pokaz Mody, który w tym roku  polegał na zaprezentowaniu przez poszczególne dzieci stroju codziennego, sportowego,  szkolnego lub wieczorowego (do wyboru) wykonanego z różnego rodzaju odpadów oraz krótkiej, humorystycznej charakterystyki tego ubioru.

W najciekawszych strojach wystąpili: Wiktoria Lis SP Nagawczyna, Kinga Ochab SP Pustków, Paulina Tokarz SP Zawada, Kacper Czudecki SP zawada, Zuzanna Pluta SP 11, Wiktoria Molczyk SP 10, Julia Florka SP 10, Julia Dobrowolska SP Stasiówka

Wszystkie kreacje były wyjątkowe i wybór najlepszych był niezwykle trudny!

Wszystkim uczestnikom Konkursu, a szczególnie zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału za rok.

*****************************************************************************************

rok 2012

24 kwietnia 2012 roku w nowych murach SP 10 w Dębicy miała miejsce VIII już edycja Gminnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego „Niech bije zielone serce Ziemi” pod patronatem Burmistrza Miasta i Nadleśnictwa Dębica.

Ideą Konkursu jest propagowanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie zachowań mających na celu ochronę środowiska oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów najmłodszych klas.

W zmaganiach konkursowych udział wzięło prawie 100 uczestników z dębickich szkół podstawowych: nr 10, nr 12 nr 9 i nr 8 oraz szkół gminnych z: Zawady, Stobiernej, Gumnisk, Stasiówki i Nagawczyny.

Konkurs miał trzy kategorie:

1.Test wiedzy z zakresu przyrody i ekologii obejmujący wiadomości zawarte w programie nauczania zintegrowanego dla klas I-III oraz wykraczające poza ten obszar, dotyczące – tak zwanej – ogólnej wiedzy przyrodniczej, dostępnej dzieciom z książek i różnorakich programów edukacyjnych,

2.EKO – bohaterowie lektur, baśni i legend – kategoria, w której  należało wykonać przestrzenną postać bohatera lektury klas I-III, baśni lub legendy z wykorzystaniem trwałych odpadów typu: puszki, plastik, tektura.

3.Konkurs piosenki „EKO –nuta”, w której należało zaśpiewać piosenkę o treści przyrodniczej bądź ekologicznej przy akompaniamencie własnym lub podkładu muzycznego.

A oto zwycięzcy:

Test wiedzy z zakresu przyrody i ekologii

Mikołaj Maciejczyk SP 10Dawid Laska SP Stobierna, Małgorzata Czaja SP Nagawczyn, Kornelia Krzemień SP Zawada, Martyna Nalepa SP Podgrodzie

EKO- bohaterowie lektur, baśni i legend:

Jan Piotrowski SP Nagawczyna, Kacper Czudecki SP Zawada, Joanna Tatarczany SP Gumniska, Gabriela Wielgus SP Gumniska, Aleksander Duziński SP Podgrodzie, Marta Tabasz SP Gumniska, Benedykt Bieniek SP Nagawczyna, Konrad Mazur SP Nagawczyna, Michał Szerszeń SP Nagawczyna, Wiktoria Lis SP Nagawczyna, Natalia Flak SP 10, Wiktoria Kuma SP 10, Marlena Bieszczad SP Stasiówka, Julia Dobrowolska SP Stasiówka, Hubert Cichoń SP 10, Julia Markiewicz SP 10, Emilia Staniszewska SP 9, Gabriela Tokarska SP 9

Konkurs piosenki „EKO –nuta

Sandra Bielak SP 10, Hubert Bukowski SP Zawada, Chórek dzieci SP Nagawczyna

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy i piękne nagrody książkowe ufundowane przez sponsorów. Dzięki ich hojności zorganizowano również poczęstunek dla uczniów i nauczycieli.

Sponsorzy:

Urząd Miasta Dębica,Nadleśnictwo Dębica, Urząd Gminy Dębica, Stowarzyszenie „Dziesiątka”, Firma DARCO, Cukiernia WIKTOR, Cukiernia MICHALIK, Cukiernia NYKIEL, Piekarnia p. Beaty Tyksińskiej, Wytwórnia Napojów ROJAN

********************************************************************************

rok 2011

28 kwietnia 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 10 w Dębicy miała miejsce

VII już edycja Gminnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego „Niech bije zielone serce Ziemi”

pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Dębica, Wójta Gminy Dębica i Nadleśnictwa Dębica, przeznaczonego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Konkurs obejmował 2 kategorie. Każda szkoła mogła wziąć udział we wszystkich lub w wybranej kategorii:

1.  Plakat „Polskie chronione zwierzę lub roślina” – należało wykonać plakat dowolną techniką w formacie B2 (50cmx70cm):  wybrane zwierzę lub roślinę trzeba było krótko opisać, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc występowania i przyczyną objęcia ochroną. Plakat nie mógł być wykonany z użyciem gotowych materiałów ( wycinków, wydruków, zdjęć itp.).

2. Test wiedzy z zakresu przyrody i ekologii – uczniowie musieli zmierzyć się z 22 trudnymi zadaniami, do wykonania których niezbędne było posiadanie nie tylko wiadomości objętych programem nauczania zintegrowanego dla klas I-III, ale również  wykraczających poza ten obszar, dotyczących – tak zwanej – wiedzy ogólnej w kategoriach przyrodniczych, dostępnej dzieciom z książek i różnorakich programów edukacyjnych.

W Konkursie wzięło udział 200 dzieci z 17 szkół powiatu dębickiego: SP 2 Dębica, SP 3 Dębica, SP 5 Dębica, SP 8 Dębica, SP 9 Dębica, SP 10 Dębica, SP 11 Dębica, SP 12 Dębica, SP Nagawczyna, SP Podgrodzie, SP Gumniska, SP Stasiówka, SP Zawada, SP Stobierna, SP Pustków Osiedle, SP Pustków, SP Brzeźnica.

Sponsorami nagród i poczęstunku dla uczestników byli: Burmistrz Miasta Dębicy, Nadleśnictwo Dębica,, Wójt Gminy Dębica, Stowarzyszenie „Dziesiątka”, Zakład Produkcyjno-Naprawczy TABOR, Zakład Gospodarowania Odpadami w Paszczynie, Cukiernia „Michalik” J i M. Michalików, Cukiernia „Marika” p. Adama Nykla, Cukiernia „Wiktor” p. J.Wiktora,,Piekarnia p. Beaty Tyksińskiej, Wytwórnia Napojów Chłodzących  ROJAN p. Jana Cebuli.

Wręczono 85 nagród książkowych: encyklopedii, albumów,  leksykonów przyrodniczych i przewodników (za I, II i III miejsca oraz za wyróżnienia):

Oto lista laureatów VII edycji Konkursu:

w kategorii  „Plakat”: Sara Sokołowska  SP 11, Justyna Puzon SP Nagawczyna, Sebastian Szpara SP 10, Milena Dobrowolska SP 3, Ada Chrobak SP 5, Natalia Bąk SP 9, Patryk Szymaszek SP 10, Krzyś Malata SP 10, Julia Mazur SP 5, Monika Sarama SP 5, Sebastian Mordel  SP Zawada, Wiktoria Misiura SP Zawada

w kategorii  „Test wiedzy”: Radosław Cacała SP 3, Patrycja Krzemień SP Zawada, Gabriela Moraniec SP 8, Katarzyna Wójcik SP Brzeźnica, Maciej Falarz SP Podgrodzie, Dawid Gwóźdź SP Brzeźnica, Patryk Lesiak SP Stobierna, Krzysztof Malata SP10, Julia Ciombor SP Gumniska, Gabriela Golęba SP Podgrodzie, Karol Mazur SP Nagawczyna, Marcelina Lipa SP Pustków, Ewelina Zając SP Stasiówka, Milena Dobrowolska SP 3, Mateusz Skowron SP11

Organizatorzy Konkursu:

nauczycielki nauczania zintegrowanego

mgr Renata Gakan, mgr Jolanta Wysokińska, mgr Agata Bukała